Posted in Uncategorized

Ամփոփում ենք ուսումնական առաջին շրջանը.

  • Ուսումնական առաջին շրջանի բլոգային ուսուցման-գործունեության մասին պատումներ (հաջողություններ, դժվարություններ, բլոգի ամենաընթերցված նյութը, բլոգի ամենակարևոր նյութը, բաժինը, էջը և այլն):

Ուսումնական այս շրջանում բլոգի հետ կապված ոչ մի դժվարություն չունեի: Բլոգային աշխատանքը ունի շատ առավելություններ, դու չես սահմանափակվում միայն ուսուցչի կարծիքով, այլ նաև ցանկացած մարդ կարող է հետևել քո բլոգին: Կարծում եմ՝ ամենակարևոր բաժին և նյութ չեմ կարող նշել, քանի որ յուրաքանչյուր աշխատանք իր հերթին կարևոր է: Իմ կարծիքով այս շրջանում ամենահաջողված աշխատանքը Բերմուդյան եռանկյան հետ կապված աշխատանքն է:

  • Ճամփորդական նոթեր-սովորողները գրում, պատմում են իրենց ամենաստացված ճամփորդության  կամ ճամփորդությունների մասին (ինչու էր այն լավը, ինչ իմացան, սովորեցին, բացահայտեցին, ինչ դժվարությունների հանդիպեցին, ինչպես հաղթահարեցին):

Այս ուսումնական շրջանում հասցրել եմ գնալ Սևան <<Ժայռ>> հանգստի գոտի: Այնտեղ ես սովորեցի նետով կրակել: Այդ ճամփորդությունը իսկապես հետաքրքիր էր: Ծանոթացա և ունկնդրեցի հին ռազմական երգերը: Ռազմական երգեր լսելը բարձր լեռնաշղթայից, որտեղից երևում է ամբողջ Սևանը, ուղղակի հրաշք էր:

  • Սովորողի մասնակցությունը ստուգատեսին-սովորողները պատմում են ստուգատեսային շաբաթվա ընթացքում իրենց ամենահաջողված նախագծի/նախագծերի մասին:

Այս ուսումնական շրջանում ամենաստացված և հետաքրքիր նախագիծ համարում եմ Բերմուդյան եռանկյունին: Ես այդ նախագիծը կատարելուց իսկապես հաճույքով էի աշխատում: Այդ նախագծից շատ բաներ սովորեցի: Իմացա, թե ինչ փաստեր կան Բերմուդյան եռանկյան հետ կապված: Կատարել եմ թարգմանություններ, տարբեր կայքերից եմ օգտվել, վերլուծել եմ, որպեսզի նախագիծս լինի ամբողջական: Ստուգատեսային շաբաթը շատ արդյունավետ է, քանի որ մենք շատ բաների մասին ենք իմանում:

  • Սովորողի մարզական գործունեության գնահատումը

Ես այս ուսումնական շրջանում առաջին անգամ չէր, որ գնում էի վոլեյբոլի: Ես այսքան ժամանակ ընտրում եմ, քանի որ ինձ դուր է գալիս: Այս չորս ամսվա ընթացքում նկատել եմ, որ սկսել եմ ավելի լավ խաղալ:

Advertisements
Posted in Հասարակագիտություն, Uncategorized

Ընտանիք. Հասարանակագիտություն

Հին դարերում չեն եղել ընտանիքներ եղել են միայն ցեղեր, եղել է մայր իշխանություն։ Ժամանակի ընդացքում, երբ ծևավորվեց ընտանիքը։ Որոշեցին, որ պետք է ընտանիքը իշխի հայրը և կինը ստացավ ապահարզագրի իրավունք, որը այն ժամանակ չուներ։ Դրանից հետք կանայք պետք է ծացկեն իրենց գեղեցիկ հատվածները, քանի որ նրանց սուրբ գրքի մեջ գրված է այդպես:

Posted in English, Uncategorized

Classwork

1. a) 1. My teacher caught me sleeping in class and I had to stay behind after class.

2. It’s a really big secret, OK? You don’t have to tell anyone.

3. I couldn’t come to your party. Mum says I’m not allowed to.

4. Do you have to wear a uniform to school?

5. I’m not completely stupid, you know. You don’t have to explain everything to me!

b) The radio was invented at the beginning of the 20th century. In the First World War, radios were used to communicate with soldiers. Since the 1960s, many radio signals had been sent into outer space. So far, no answers have been received from other planets. It’s possible that the signals have arrived on other planets, but the messages weren’t understood.

c) The planet Mars will be explored during the next few years. Special robot vehicles will be sent to investigate the planet’s surface. It is possible that rocks and dust from Mars will be found back to Earth when the vehicles return. These rocks will be brought to find out if is possible to live on Mars. The questions about the Red Planet will  not be answered for a very long time.

d) 1. Someone repaired my bike for me last week. I had my bike reparied last week.

2. Someone cuts Mr Hart’s hair every month. Mr Harth has his hair cut every month.

3. Someone has repaired my laptop. I have my laptop repaired.

4. Someone is going to install cable TV for us tomorrow. We’re going to have our cable installed.

2. a) 1. I’m not just hungry, I’m starving.

2. It’s not small, it’s tiny.

3. Cold? I’m absolutely hot.

4. It was more than interesting – it was amazing.

5. That’s funny. Actually, it’s amusing.

6. Are you tired too? I’m absolutely active.

b) 1. It makes sense to go to bed early the night before an exam.

2. Yesterday I made a big effort and got up early!

3. You failed the exam? Don’t worry, I’m sure you did your best.

4. He wants to make a lot of money.

5. Drink this. It’ll make you good.

6. It really makes a big difference when you type more slowly.