Posted in Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն

Դասի հղումը

1. Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը:

Ֆրանսիան ունի շատ հարմար տնտեսաաշխարհագրական դիրք: Նրա բոլոր հարևանները զարգացած երկրներ են: Անտլանտյան օվկիանոսի հետ սահմանկցումը հնարավորություն է տալիս մանակցել համաշխարհային ծովային առևտրին:

2. Որո՞նք են ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Ֆրանսիայի զարգացման նախադրյալներն են տնտեսաաշխարհագրական դիրքը, համեմատաբար հարթ բնույթը, բարենպաստ կլիմայական պայմանները, ռեսուրսները, համեմատաբար խոնավ և մեղմ կլիման, ջրագրական ցանցը, ավազային լողափերը, բարձրորակ ճանապարհներն ու սպասարկման ոլորտը, պատմաճարտարապետական հուշարձանները: Այս բոլոր նախադրյալների շնորհիվ Ֆրանսիան դարձավ զբոսաշրջության խոշոր երկիրն աշխարհում:

3. Ի՞նչ դեր ունի Ֆրանսիան ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում:

Ֆրանսիայի դերը ժամանակակից աշխարհում մեծ է: Ֆրանսիայում զարգացած են գրեթե բոլոր արդյունաբերական ճյուղերը՝ էներգետիկա, մեքենաշինություն, գյուղատնտեսություն, բուսաբուծություն, քիմիական արդյունաբերություն, անասնապահություն, տրանսպորտը, սպասարկման ոլորտը, արտքաին կապերը: Այս զարգացած արդյունաբերությունների շոնրհիվ Ֆրանսիան արտահանում է ավտոմոբիլներ, ինքնաթիռներ, դեղորայք, հագուստ, օծանելիք, գինի, մսամթերք, հացահատիկ: Ֆրանսիան նաև ֆինանսական ներդրումներ է կատարում:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s