Posted in Uncategorized

Անմոռանալի Սևան…

Ուրբաթ օրը մենք շարժվեցինք դեպի Սևան <<Ժայռ>> հանգստի գոտի: 20180928_170007Էլ ինչ ճանապարհ առանց խաղերի: Ճանապարհին խաղացին բազում հետաքրքիր խաղեր: Տեղաորվեցինք և գնացինք խոհանոց քանի որ շա՜տ քաղցած էինք: Գնացինք Սևանի ափ և մի լավ նկար վեցինք։ Մինչ մենք նակարվում էինք ընկեր Լևոնը և ընկեր Գևորգը մեզ համար խարույկ վառեցին: Խարույկի ժամանակ երգեցին շատ երգեր: Ընկեր Լևոնը մեզ համար երգեց հայրենասիրկան երգեր: Գնացիք քնելու: Քնելու՞, ինչ քնել երբ կա մի գեղեցիկ տեսարան, որը թե գիշերը թե առավոտյան շա՜տ գեղեցիկ է հայերը դրան անվանում են Սևան: Հիյացանք Սևանով և գնացինք քնելու: Առավոտյան արթնացանք: Ընկեր Գևորգի և ընկեր Լևոնի հետ մարզվեցինք և գնացին հանստանալու: Հանգստացանք հետո գնացին ճաշելու և դրանից հետո գնացինք լողալու: Ընկեր Վարդուհու, ընկեր Լևոնի, ընկեր Տաթևի, ընկեր Արաքսյաի և ընկեր Գևորգի հետ բարձացանք դիմացի գտնվող լեռնաշղթան: Տեսարանը շա՝տ գեղեցիկ էր: Երբ բարցացանք մի քանիսը մեզնից հետ էին ընկել և մենք նստեցինք մի քարի և ընկեր Լևոնը մեզ պատմեց Սևանի պատմությունը և այլ բաների մասին: Երբ մեր ընկերները հասան մեզ մենք ինջանք ներգև: Շա՝տ հոգնած էինք: Հանգստացանք և գնացինք խաղալու: Մի լավ խաղացինք: Առավոտ արթնացանք: ընկեր Գևորգի և ընկեր Լևոնի հետ նետով կրակել սովորոցինք: Կրակելուց հետո գնացինք լեղալու: Լողալուց հետո եկանք Տուն:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s