Posted in Հասարակագիտություն, Uncategorized

Վախ…

Վախը կարող է մտնել մեր մեջ փոքր ժամանակ եղած դժբախտ դեպքերից և այլն։ Մարդիկ վախենում են բարձրությունից, մթությունից, օձերից և այլն։ Իսկ ես վախենում եմ երկու բանից. Խաղալիքներից և փակ տարածությունից։ Հաճախ երեխաները վախենում են ծնողներից։ Դա ծնողները անում են միայն մի դեպքում. երբ մտածում են, որ այդպես դաստիարակելը ճիշտ է։ Բայց ես կարծում եմ, որ ոչ մի դեպքում չի՛ կարելի ծեծել, թե՛ մեծին, թե՛ փոքրին։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s