Posted in Գրականություն, Uncategorized

Գրականություն

Կարդում ենք Մարի Մելիքյանի պատմվածքները

Դեյվը

Եթե անկեղծ, պա ոչինչ չհասկացա: Ո՞րքեր էին հրաշները: Նրա շրծապատը, կոմպլեքսները, երևակայությունը… անվերջ կարելի էր մտածել: Դեյվը դեռ հինգ տարեկան էր, բայց <<հիսթափվել>>էր կյանքից: Այդ վախերը կամ հրեշները նրա մոտ առաջացել էին շրջապատի բացասական խոսքերի՞ց: Նա իր հրեշներ հետ ընկերություն էր անում, նրանք նման միամանց և ինչու ոչ նայև ենթարկվում էր նրանց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s