Posted in Կենսաբանություն, Uncategorized

Տնային աշխատանք. Կենսաբանություն

Իսպանիայի էոկոլոգիական հիմնախնդիրները. Continue reading “Տնային աշխատանք. Կենսաբանություն”

Advertisements
Posted in Կենսաբանություն, Uncategorized

Կենսաբանություն

 Դաս 12(26.02.02.03.18)

Տափակ որդեր , մակաբուծ որդեր՝սպիտակ պլանարիա, լյարդի ծծան,:

Լրացուցիչ աշխատանք

Պատրաստել ուսումնական նյութեր՝թվարկված  մակաբուծների առաջացրած հիվանդությունների վերաբերյալ:

Posted in Կենսաբանություն, Uncategorized

Կենսաբանություն

Դաս 6  (23.10.-27.10.17թ)

Ջրիմուռների կառուցվածքը, բազմացումը,բազմաբջիջ ջրիմուռի բազմացումը , ջրիմուռների բազմազանությունը։

Լրացուցիչ առաջադրանք սովորել դասագրքից էջ 42-45

 

ա․Գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ ջրիմւռների վերաբերյալ, որտեղ և ինչպես են օգտագործվում ջրիմուռները, պատրաստել ուսումնական նյութ։

Յուրօրիակ գնդաձև ջրիմուռների մասին…

 

բ․տրված հղումների նյութերը թարգմանել և պատրաստել ուսումնական նյութ։

 

Վանդակավոր ջրիմուռներ…