Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Ինքնաստուգում Հանրահաշիվ

Առաջադրանք 1.

Գտիր տրված  քառակուսի հավասարումների գործակիցները՝

-5×2+3x+9=0

 • a=(-5)
 • b=3
 • c=9

−x2+2x-675 =0

 • a=-1
 • b=2
 • c=-657

−x2+2x+45x−5 =-5×2

 • a=4
 • b=47
 • c=(-5)

(x-3)(x-14)=0

 • a=1
 • b=(-17)
 • c=(-17)

Առաջադրանք 2.

Տրված հավասարումներից  ո՞րն է հանդիսանում քառակուսային հավասարում:

Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը:

 • 1+6y=y
 • 2 x2+13x=1
 • 4−3x=0

Առաջադրանք 3.

x2-8x-3=0 հավասարումը՝

 • բերված տեսքի չէ:
 • բերված տեսքի է:

Առաջադրանք 4.

Արդյո՞ք 4 թիվը հետևյալ հավասարման արմատ է` x2−6x+8=0

 • արմատ չէ
 • արմատ է

Առաջադրանք 5.

Գտիր քառակուսային հավասարման տարբերիչը և արմատները:

x2-10x+21=0

 • D/4=25-21=4
 • x1=5-√4/1=3
 • x2=5+√4/1=7
 • 3; 7

2 x2-3x-5=0

 • D=9+40=49
 • x1=3-√49/4=-1
 • x2=3+√49/4=2,5
 • -1; 2,5

x2/3-7x=1

 • x²/3-7x=1
 • 3x²-21x-3=0
 • D=441+36=477
 • x1=21-√477/2
 • x2=21+√477/2
 • 21-√477/2; 21+√477/2

4x-x2-1=0

 • D=16-4=12
 • x1=-4-√12/2
 • x2=-4+√12/2
 • -4-√12/2; -4+√12/2

x2-11x+125=0

 • D=121-500= -379Ø

Առաջադրանք 6.

Կազմիր քառակուսային հավասարում, որում՝

ավագ անդամի գործակիցը հավասար է 5 -ի,

x-ի գործակիցը հավասար է -101 -ի,

ազատ անդամը հավասար է 2 -ի:

5²-101x+2

Առաջադրանք 7.

Թվարկված թվերից ո՞րն է հետևյալ 4×2+25x−25=0 քառակուսային հավասարման տարբերիչը:

Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը:

 • 1025            D=625+400=1025
 • 225
 • 16

Առաջադրանք 8.

Լուծիր քառակուսի հավասարումը, D/4-ով:

16x²+10x+16=0

D/4=25-256=(-231)

Ø

Առաջադրանք 9.

Կազմիր քառակուսի հավասարում, իմանալով նրա արմատները՝

ա/13, 7:

x²+20x+91=0

բ/-1, -2

x²-3x+2=0

գ/-1/5, ¼

x²-9/20x+1/20=0

Առաջադրանք 10. Լրացուցիչ:

Առանց լուծելու քառակուսի հավասարումը, որոշիր արմատների նշանները՝

2x² +11x-9=0

-; +

3x²+9x+6=0

+; +

-x²-6x-8=0

-; +

Advertisements
Posted in Մաթեմատիկա, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկարաչափություն. Շրջանագիծ

Շրջանագիծ

Շառավիղը շրջանագծի կենտրոնից տարված հատվածն է։

Տրամագիծը շրջանագծի կենտրոնով անցնոզ ուղիղն է։

Լարը շրջանագծի երկու կետերը միացնող հատվածն է։

Խնդիրներ

d4bdd5b6d5a4d5abd680-165d4bdd5b6d5a4d5abd680-172d4bdd5b6d5a4d5abd680-d5b0d5a5d5b7d5bf

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Տնային Աշխատանք (մաթեմատիկա)

7.Խխունջը սկսեց բարձրանալ ծառը: Օրվա ընթացքում այն բարձրանում է 
6մ, իսկ գիշերը սահում է 4մ ներքև: Քանի՞ օրում խխունջը կհասնի ծառի կատարին, եթե ծառի բարձրությունը 14մ է:

Լուծում.

1) 6-4=2մ օրը

2) 14:2=7 օրում

 

Պատ.՝ 7օրում

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք (Մաթեմատիկա)

1.A և B քաղաքների միջև հեռավորությունը 300կմ է: Այդ քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին Ռուզանն ու Աննան, ընդ որում Աննան մեկ ժամում անցնում էր  10կմ-ով ավել ճանապարհ: Գտնել նրանց արագությունները, եթե նրանք հանդիպեցին շարժումը սկսելուց երեք ժամ անց:

1×3=30 Continue reading “Դասարանական աշխատանք (Մաթեմատիկա)”