Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Ֆիզիկա

Կատարել Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս II  >>-ից էջ 3-ից մինչև էջ 8

Advertisements
Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Տնային աշխատանք. Ֆիզիկա

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս >>-ից էջ 54-ից մինչև էջ 57-ը:

18. Ճնշումը հեղուկներում և գազերում

Տարբերակ 1

1 և 2 չորսուները խորասուզված են ջրում այնպես, որ Բ և Գ նիստերը գտնվում են անոթի հատակից նույն մակարդակի վրա:

I. Ա նիստի վրա նվազագույն ճնշումն է:

Պատ.՝ 1)

II. Դ նիստի վրա առավելագույն ճնշումն է:

Պատ.՝ 4)

III. Բ և Գ ճնշումը նույնն է:

Պատ.՝ 2)

IV. Որպեսզի կարողանանք հաշվել անոթի հատակին հեղուկի ճնշումը, հարկավոր է իմանալ հեղուկի խտությունը և սյան բարձրությունը:

Պատ.՝ 1)

V. h=400մ                 p=ƍgh=1030կգ/մ39,8Ն/կգ400մ=4040000

ƍ=1030կգ/մ3

g=9,8Ն/կգ

________________

p-?

Պատ.՝ 4)

 

Տարբերակ 2

Ա, Բ, Գ և Դ սկավառկները տեղավորված են ջրում:

I. Ա սկավառակի վրա ճնշումը ամենափոքրն է:

Պատ.՝ 1)

II. Դ սկավառակի վրա ճնշումը ամենամեծն է:

Պատ.՝ 4)

III. Բ և Գ սկավառակների ճնշումը նույնն է:

Պատ.՝ 2)

IV. Անոթի հատակի և պատերի վրա հեղուկի ճնշումը ուղիղ համեմատական է հեղուկի խտությանը:

Պատ.՝ 2)

V.  h=2,5մ                 p=ƍgh=800կգ/մ39,8Ն/կգ2,5մ=19600Պա

ƍ=800կգ/մ3

g=9,8Ն/կգ

_______________

p-?

Պատ.՝ 2)

 

Տարբերակ 3

I. Հեղուկի մեջ նույն խորության վրա, ճնշումը բոլոր ուղղություններով նույնն է:

Պատ.՝ 3)

II. Եթե հեղուկի մեջ ընկղմված մարմնի վրա մեծացնում ենք ընկղման խորությունը գործադրած ճնշումը մեծանում է:

Պատ.՝ 1)

III. Ջրով լցված անոթի հատակում գտնվող մետաղյա սկավառակի վրա ճնշումը կմեծանա, եթե անոթի մեջ իջեցնեն փայտյա չորսուն:

Պատ.՝ 1)

IV. Անոթի հատակին հեղուկի ճնշումը կախված չէ անոթի հատակի մակերեսից:

Պատ.՝ 1)

V. h=25մ                   p=ƍgh=1030կգ/մ39,8Ն/կգ25մ=20200Պա

g=9,8Ն/կգ

ƍ=1030կգ/մ3

___________________

p-?

Պատ.՝ 1)

 

Տարբերակ 4

Ա, Բ, Գ և Դ սկավառակները դասավորված են ջրով անոթի մեջ:

I.  Դ սկավառակի վրա ճնշումն ամենամեծն է:

Պատ.՝4)

II. Ա սկավառակի վրա ճնշումն ամենափոքրն է:

Պատ.՝1)

III. Բ և Գ սկավառակների վրա ճնշումը նույնն է:

Պատ.՝2)

IV. Որպեսզի կարողանանք հաշվել անոթի պատերին հեղուկի ճնշումը, պետք է իմանալ հեղուկի խտությունը և սյան բարձրությունը:

Պատ.՝1)

V. h=5սմ                  p=ƍgh=13600կգ/մ39,8Ն/կգ5սմ=6700Պա

ƍ=13600կգ/մ3

g=9,8Ն/կգ

______________

p-?

Պատ.՝3)

Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Տնային աշխատանք. Ֆիզիկա

Է. Ղազարյան դասագիրք

Առաջադրանքներ՝ 134, 135, 138, 140

 

134. m=75կգ                         p=F/S=mg/S=75կգ10Ն/կգ/0,035մ2=21կՊա

g=10Ն/կգ

S=0,035մ2

________________

p-?

Պատ.՝ 21կՊա

 

135. m=5տ                 p=F/S=mg/S=5տ10Ն/կգ/1,4մ2=35կՊա

g=10Ն/կգ

S=1,4մ2

_________________

p-?

Պատ.՝35կՊա

 

138. F=70Ն                       p=F/S=70Ն/1մմ2=70000կՊա

S=1մմ2

_______________

p-?

 

Պատ.՝ 70000կՊա

 

140. V=6մ3                    p=F/S=162000Ն/1,4մ2=113,4կՊա

S=1,4մ2                       F=mg=16200կգ10Ն/կգ=162000Ն

ƍ=2700կգ/մ3             m=2700կգ/մ36մ3=16200կգ

g=10Ն/կգ

___________________

p-?

Պատ.՝ 113,4կՊա

Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Տնային աշխատանք. Ֆիզիկա

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս >>-ից էջ 85-ից մինչև էջ 88-ը

29. Հզորություն, Հզորության միավորները

Տարբերակ 1

I.  t=5վ                          N=A/t=400Ջ/5վ=80Վտ

A=400 Ջ

_________

N-?

Պատ.՝ 1)

 

II.  N=50Վտ                    A=Nt=50Վտ20վ=1000Ջ

t=20վ

___________

A-?

Պատ.՝ 2)

 

III. 32,5 ՄՎտ – ?կՎտ

1 ՄՎտ=1000000 Վտ

1 կՎտ=1000 Վտ

1000000:1000=1000 կՎտ

32,5 ՄՎտ*1000 կՎտ=32.500 կՎտ

Պատ.՝ 2)

 

IV. А=16 Ջ                          1ր=16*240=3840 Ջ

t=1ր=240 հարված          N=A/t=3840/60=64 Վտ

____________________

N-?

Պատ․՝ 5)

 

V. t=10ր            m=ƍV=5մ31կգ/մ3=5կգ

F=mg               F=mg=5կգ10Ն/կգ=50Ն

s=6մ                 A=Fs=50Ն6մ=300 Ջ

_____________          N=A/t=300Ջ/600վ=0,5 կՎտ

N-?

Պատ․՝ 3)

 

Տարբերակ 2

I. N=500 Վտ                t=A/N=2000Ջ/500Վտ=4վ

A=2000 Ջ

________________

t-?

Պատ․՝ 1)

 

II. t=40վ                                            N=A/t=2000Ջ/40վ=50Վտ

A=2000 Ջ

_______________________

N-?

Պատ․՝ 1)

 

III. 5 ՄՎտ-? Վտ

1 ՄՎտ=1000000 Վտ

5 ՄՎտ=5000000 Վտ

Պատ․՝ 2)

 

IV. t=1ր                 A=Fs=5000Ն90մ=450000 Ջ

F=5000 Ն            N=A/t=450000Ջ/60վ=7500Վտ

s=90մ                 7500Վտ/1000Վտ=7,5կՎտ

____________

N-?

Պատ․՝ 1)

 

V. t=20վ            m=ƍV=0,5մ32800կգ/մ3=1400կգ      N=A/t=112000Ջ/20վ=5600Վտ

F=mg               F=mg=1400կգ10Ն/կգ=140000Ն           5600Վտ/1000Վտ=5,6կՎտ

s=8մ                 A=Fs=140000Ն8մ=112000 Ջ

__________

N-?

 

Պատ․՝ 4)

 

Տարբերակ 3

I.  t=30վ           A=Nt=600Վտ30վ=18000 Ջ

N=600Վտ

________________

A-?

Պատ․՝ 2)

 

II. N=250Վտ     t=A/N=2000Ջ/250Վտ=8վ

A=2000Ջ

_____________

t-?

Պատ․՝ 1)

 

III. 10կՎտ-? Վտ

1կՎտ=1000Վտ

10կՎտ=10000Վտ

Պատ․՝ 3)

 

IV. t=2վ          A=Fs=400կգ1,2մ=480Ջ

s=1,2մ            N=A/t=480Ջ/2վ=240Վտ

F=400կգ       240Վտ/1000Վտ= ≈ 2,4կՎտ

____________

N-?

Պատ․՝ 4)

 

Տարբերակ 4`

I. Հզորությունը մեծություն է, որը բնութագրում է աշխատանքի կատարման արագությունը:

Պատ․՝ 3)

II. Հզորությունը թվապես հավասար է այն աշխատանքին, որը կատարվել է մեկ վայրկյանում:

Պատ․՝ 1)

III. 22կՎտ=?Վտ

1կՎտ=1000Վտ

22կՎտ=22000Վտ

Պատ․՝ 4)

 

IV. N=5կՎտ               A=Nt=5կՎտ600վ=3000կՋ

t=10ր

_________

A-?

Պատ․՝ 2)

 

V. t=6վ                     A=Fs=120կգ5մ=600Ջ

s=5մ                        N=A/t=600Ջ/6վ=100Վտ

F=120կգ                100Վտ/1000Վտ = ≈ 1 կՎտ

____________________

N-?

Պատ․՝ 3)

Continue reading “Տնային աշխատանք. Ֆիզիկա”